máy khối bao gồm dòng đơn giản, đường bán tự động và dòng tự động đầy đủ.

1. Dây đơn giản phù hợp với kích thước khác nhau của máy khối, đó là loại hình kinh tế.

2. Đường bán tự động được thiết kế cho công suất lớn, tổng đầu tư sẽ vừa, có thể thay đổi từ đường dây đơn giản.

3. Dòng tự động đầy đủ phù hợp với đầu tư lớn, toàn bộ dòng tự động hoàn toàn, chi phí laobor sẽ thấp hơn.

máy khối

lượt xem :

Grid View List View
trang đầu tiên 1 2 3 >> trang cuối

Tổng cộng3 trang

bản tin

xin vui lòng đọc tiếp, ở lại đăng, đăng ký, và chúng tôi chào đón bạn để cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ.

liên hệ với chúng tôi bây giờ